මුදල් ඉදිරියේ ආදරය විකුණූ කතාවක්

මෑත කාලයේ ටෙලි සිනමා ක්ෂේත්‍රය තුල දැඩි කතා බහකට ලක්වූ ඉදිරියේදී Release වීමට නියමිත Cyber Beggars නම් ටෙලි කතා මාලාවේ video clips කිහිපයක් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබේ. වත්මන් ටෙලි සිනමා කලාව වෙනත්ම මානයකට රැගෙන යමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය කාලයේ සිදුවූ මැදිවියේ පිරිමි හා කාන්තා පුද්ගලයන් රවටා කරන ලද මුල්‍ය ජාවාරමක සත්‍ය සිදුවීම් දාමයක් ඇසුරෙන් මෙම ටෙලිනාට්‍යය නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි ඇති යම් යම් දසුන් කිහිපයක් නිසා පසුගිය දින කිහිපයේ කලා ක්ෂේත්‍රය තුල යම් කැළඹීමක් ඇති කිරීමටද මෙය සමත් විය. මෑත කාලයේදී අතිශයින් ජනප්‍රිය වුණු ටෙලිනාට්‍ය මාලා කිහිපයක සහ…

Read More