දිපවාලී උත්සවය පැමිණෙන සියලුම දෙනා ස්වයං නිරෝධානයට

diwali 2020 india

ලග එන දිපවාලී උත්සවය සදහා හැටන් පොලිස් කොට්ඨාශ බල ප්‍රදේශයට බාහිර ප්‍රදේශවලින් පැමිණෙන සියලුම දෙනා ස්වයං නිරෝධානය ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බව හැටන් ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි විජිතද අල්විස් මහතා පවසයි. මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වු විජිතද අල්විස් මහතා පවසන ලද්දේ ලග එන දීපවාලී උත්සවය සැමරිමට බස්නාහිර ඇතුළු විවිධ ප්‍රදේශවල සිට හැටන් පොලිස් කොට්ඨාශයට විශාල පිරිසක් පැමිනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් එසේ පැමිනෙන සියලුම දෙනා ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවත්ය. හැටන් පොලිස් කොට්ඨාශයෙන් මේ වන විට කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 37 දෙනකු හදුනා ගෙන ඇති බවත් මෙම ආසාදිතයන් මිනුවන්ගොඩ…

Read More