ජිවිතය කහ වලින් බබළවගත් පුද්ගලයෙක්!

රාජකාරියට මෙන්ම ගොවි තැනටත් මුල්තැන දෙමින් දේශිය ආර්ථිකයට රැකුලක් වෙමින් කහ වගාවේ නිරතවි විශාල අස්වැන්නක් ලැබීමට ආසන්න ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියක සේවයේ නියුතු උසස් නිලධාරියෙකු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයෙන් හමුවිය. පවතින ආර්ථිකය හමුවේ පිටරටින් කහ-කහ බීජයන් මෙරටට ආනයනය කිරීමට විශාල මුදලක් වියපැහැදම් කිරීමට සිදුවන අතර ඒ මහතා විසින් තවත් ගොවින් පිරිසකට සාර්ථක කහ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට ඉතා යෝග්‍ය කහ බීජ නිෂ්පාදය කර තිබේ. රාජ්‍ය සේවයේ නිරත වෙමින් දරුවන් දෙදෙනා බිරිදගේ කටයුතු මෙන්ම රෝගීව සිටින මවගේ වැඩ කටයුතුත් අකුරට සිදුකරමින් මෙම අස්වැන්න ලබාගෙන තිබේ ඒ මහතා විසින් අස්වැද්දු කහ වගාව…

Read More