අනුරාධපුර රෝහලේ කනිෂ්ඨ සේවකයන් සේවා වලින් ඉවත් වෙයි

රජයේ රැකියා ලක්ෂයට අනුව අනුරාධපුර ශික්ෂන රෝහලේ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයට අඩු සුදුසුකම් ඇති 50දෙනෙකු යොමු කිරීමට විරෝධය පලකරමින් ශික්ෂණ රෝහලේ සේවයේ නියුතු කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සේවක සේවිකාවන් විශාල පිරිසක් අඛණ්ඩ දෙවැනි දිනයට ඊයේ (10දා)සේවයට වාර්ථා නොකරමින් අත්‍යවශය සේවා වලින් ඉවත්වි විරෝධතාවක නිරතවූහ. වැඩ වැරුමට ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය ප්‍රගතිශිලී සෞඛ්‍ය සංගමය හා සුවසේවා සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් එක්ව සිටියහ. ඔවුන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ බී ශල්‍යාගාරය හා මුළුතැන්ගෙය අතර පිහිටි ක්‍රීඩා පිටිය අසලට ඊයේ (10දා)රැස්වි රාජකාරියට වාර්ථා නොකරමින් විරෝධතාවයේ නිරතවූහ. ඒ සදහා කනිෂ්ඨ කාර්…

Read More