බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරස්ථාන භූමියේ අත්බෝම්බයක් .

bomb

බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරස්ථානයේ බෝධි ප්‍රාකාර බැම්ම සහ විහාර මාවත අසබඩ පිහිටා ඇති වලාකුළු බැම්ම අතර විහාරස්ථාන භූමි  ප්‍රදේශයෙහි තිබී විදෙස් රටක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් (13) වන දින උදෑසන බොරලැස්ගමුව පොලීසිය සොයාගෙන ඇත. විහාරස්ථානයේ පවිත්‍රතා රාජකාරි කටයුතු සඳහා යොදවා සිටින සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ නිලධාරීන් විහාර භූමියේ උදෑසන 10.00 ට පමණ පවිත්‍රතා කටයුතු වල නියැලෙමින් අතුගාමින් සිටියදී ඉටි බෑගයක ඔතා තිබෙන පාර්සලයක් බෝධිප්‍රාකාරය හා වලාකුළු බැම්ම අතර ගසක් අසල බිම  තිබෙන බව දැක ඇති බවත් එම පාර්සලය ඉදලේ මිටෙන් පරීක්ෂාකර බැලීමේදී එම  බෑගය තුළ මෙම ජීව අත්බෝම්බය ඔතා  තිබු බව දැක…

Read More