බේරුවල උණුසුම් තත්ත්වයක්

බේරුවල ධීවර වරාය තුළ සිල්ලරට මාළු වෙළදාම් සිදුකිරීමට අවසර ලබා නොදීම හේතුවෙන් ධීවරයින් පිරිසක් ඊයේ (21) පෙරවරුවේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වී තිබේ. බේරුවල ධීවර වරාය පරිශ්‍රය තුළ සිල්ලරට වෙළෙඳාම තහනම් කළ ද නගරය ආශ්‍රිතව මාළු වෙළෙඳාම සිදුවන බව උද්ඝෝෂකයින් සඳහන් කළේය. ධීවරයින්ගේ ඉල්ලීමට අනුව සෞඛ්‍ය නීතිරීති අනුගමනය කරමින් අද (22)  සිට බේරුවල ධීවර වරායේ සිල්ලරට මාළු වෙළෙඳාම සිදුකිරීමට අවසර ලබාදෙන බව කළුතර සෞඛ්‍ය විද්‍යාතනයේ පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ආර්.ජී සිංහබාහු මහතා සඳහන් කළේය.

Read More