බස් රථ සම්බන්ධයෙන් නීතිය දැඩිවෙයි

bus lane

රජය නියම කර තිබෙන මිල ගණන් වලට වඩා මගීන් ගෙන් ගාස්තු අය කරන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මේවන විටත් එවැනි බස් රථ පහක මාර්ග බලපත්‍ර අත්හිටුවා තිබෙන බවත් ප්‍රවාහන රාජ්‍ය ඇමැති දිළුම් අමුණුගම මහතා පවසයි. ඇතැම් බස් රථ වලින් නියමිත මුදලට වඩා වැඩියෙන් ගාස්තු අයකරන බවට හා ඒ සඳහා නියමිත ටිකට් පතක් නොදෙන බවට මගීන් ගෙන් පැමිණිලි රැසක් ලැබී තිබෙන බවද ඒ මහතා කීය. මල්වතු අස්ගිරි මහනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ දෙනම බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් පසු මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් අමුණුගම මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. වැඩිපුර…

Read More