සෞඛ්‍ය සේවක වැඩවර්ජනය අත්හිටුවන්නැයි අධිකරණ නියෝගයක්

law

වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය වහාම අත්හිටුවන්නැයි රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමයට හා එහි සභාපති සමන් රත්නප්‍රියට කොළඹ දිසා අධිකරණයෙන් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

Read More