ඔබත් අපයෝජකයින් ආරක්ෂා කරනවාද?

lingika-hinsana

සමාජයේ වරින් වර කාන්තා අයිතිවාසිකම්, හිංසන ගැන කතා කරළියට එන්නේය. නමුත් මේ කතා වලට අවසානයක්, නැවතීමේ තිතක් තැබීමට ලෝකයක් වශයෙන් අප තවමත් අපහොසත් වී ඇත. පහුගිය දිනවල කාන්තා හිංසනය, කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන කතා අපට වැඩි වශයෙන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසෙන්නට විය. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේදි මන්ත්‍රීවරයෙකු කාන්තා මන්ත්‍රීවරියක් වෙත සිදු කළ ප්‍රකාශයක් නිසාය. මැතිසබේද උණුසුම් කළ කාන්තා හිංසන ප්‍රකාශය නිසා මේ වන විට දේශපාලනයේ ප්‍රබල චරිත කිහිපයකම අවධානය කාන්තා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ලැබී ඇත. මීරිගම නිෂාදි බුද්ධිකා, කඩවත ඉනෝකා සෙව්වන්දි,  කොටදෙණියාවේ සේයා සදෙව්මිණි, හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදීයුර්දීන් මහතාගේ නිවසේ මෙහෙකාරකමට සිටි ඉෂලීනි ආදී…

Read More