ලිට්‍රෝ ගෑස් සැපයුම මන්දගාමී වෙයි

unusum puwath sinhala

ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝ 12.5 සිලින්ඩර දිනකට 40,000 ක් පමණ නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින බවත් නිෂ්පාදනයේ මන්දගාමී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වෙළඳපොලේ වර්තමාන දැඩි හිඟය නිර්මාණය වී ඇති බවත් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි. ලිට්‍රෝ සමාගම මීට පෙර සාමාන්‍ය දිනකදී ගෑස් සිලින්ඩර 80,000 ත් 100,000 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කර වෙළෙඳපොලට මුදාහරින බව කී එම නිලධාරියා ප්‍රමිතිය පිළිබඳව මතුවූ ගැටලුවත් සමඟ නිෂ්පාදන ධාරිතාව අඩකින් පමණ අඩුවී ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

Read More