සහල් අර්බුදයේ නොකී කතාව!

mudith

වත්මන් රජය විසින් පහුගියදා හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුයේ මෙරට ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරිමට යැයි පවසමිනි. එහිදි රජය අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයෙක්ද පත් කරමින් සහල් වලට/ සීනි වලට උපරිම පාලන මිලක් නියම කරමින් ගැසට්ටුවක්ද ප්‍රකාශයට පත් කළහ. ඊඨ අමතරව හදිසි නීතිය පෙන්වා සඟවා තිබුණේ යැයි කියන සීනි/ සහල් ගබඩා වැ ටලීම් සිදු කළහ. මෙරට සහල් නිෂ්පාදනය කරන පොළොන්නරුවේ ප්‍රධාන සහල් නිෂ්පාදකයින්ගේ ගබඩා වටලන ලදි. නමුත් හදිසි නීතිය යටතේ කිසිදු නීතිමය කාර්යයක් මෙහිදි සිදු කෙරුණේ නැත. මේ වටලනු ලැබු සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කෙරුණේ සාමාන්‍ය නීතියය. මේ අතර ගොවීන්ගෙන් රජයට…

Read More