කොරෝනාවේ මහ මොලකරු එළියට?

corona

ලොව පුරා ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යමින් පවතින කොවිඩ්-19 වෛරසය මිනිසා විසින් සෑදුවක් ද යන සැකය දැන් දැන් අප කා තුළත් පැන නැගෙමින් පවතී. ඒ පිළිබඳව කරුණු සොයමින් සිටි මට, Dr.James Fetzer විසින් 2020/09/30 වන දින principia-scientific.com නම් වෙබ් අඩවියේ පළ වූ ඇඟ ලොමු දැහැ ගැන්වෙන ලිපියක් හමුවිය. එම ලිපියේ සම්පූර්ණ සිංහල පරිවර්තනය තොරතුරු පිපාසිත ඔබ වෙත ගෙන එමින් එය අවසානය තෙක් ම ඉතා විචාරශීලිව කියවන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. මෙම ලිපියේ එන නිගමනයන්ට පදනම් වන මූලාශ්‍ර දැක්වීම සඳහා 1 සිට 20 දක්වා අංක යොදා ඇත.මෙම පරිවර්තනයට පාදක කරගත් මුල් ලිපිය කියවීම…

Read More