කළුතරදී සිදු වූ ඉතිහාසගත සැත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට අධිබල ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ වකුගඩුවක් තුළ තිබූ විශාල ප්‍රමාණයේ ගලක් ඉවත් කිරීම කළුතර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ දී  සිදුකෙරුණි. මෙය මෙරට වෛද්‍ය විද්‍යා ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් ද පෙරළමින් සිදුවූ බව එම කාර්යයට සම්බන්ධ වූ වෛද්‍ය කණ්ඩායම කියා සිටි. කළුතර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ D ශල්‍යාගාරයේ දී පුද්ගලයෙකුගේ වකුගඩුවක් තුළ තිබූ සෙන්ටිමීටර 4ක පමණ ප්‍රමාණයේ විශාල ගලක් වොට් 140ක අධිබලැති ලේසර් තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සාර්ථකව කුඩුකර මුත්‍රා මාර්ගය හරහා ඉවතට ගැනීම මෙහිදී සිදුවිය. වකුගඩු හා මෞත්‍ර ලිංගික විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය කලණ පරණපල්ලියගුරුගේ මහතා ඇතුළු වෛද්‍ය කණ්ඩායම මෙම ශල්‍යකර්මය…

Read More