සිලින්ඩර පිපිරීම්වලට හේතුව

gas

ගෑස් සිලින්ඩරවල අඩංගු විය යුතු ප්‍රොපේන් හා බියුටේන් සංයුතිය පරික්‍ෂා කිරීමේදී මේ වනවිට වෙළෙඳපොළේ තිබෙන ගෑස් සිලින්ඩරවල ප්‍රොපේන් අනුපාතය සියයට 49ක් සහ බියුටේන් අනුපාතය සියයට 51 දක්වා වෙනස් කර තිබීම නිසා ගෑස් සිලින්ඩර හා ගෑස් ලිප් ගිනි ගන්නා බවට සපුගස්කන්ද පිරිපහදු රසායනාගාරයේ පරික්‍ෂණවලදී තහවුරු වී ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචිමාර්ගවලින් දැනගන්නට ලැබේ. මෙතෙක් කලක් ගෑස් සිලින්ඩරවල තිබූ සංයුතිය වූයේ බියුටේන් 70% සහ ප්‍රොපේන් 30% අනුපාතය හෝ බියුටේන් 65% ප්‍රොපේන් 35% අනුපාතයයි. මෙරටට ගෙනා ගෑස් මිශ‍්‍ර කිරීමේදී එකී අනුපාත දෙක වෙනස් කිරීම නිසා ගෑස් සිලින්ඩරවල රෙගියුලේටරයට බලපෑම් ඇතිවී මෙලෙස ගිනි ගැනීම් සිදුවිය…

Read More