තෙල් සේවකයන්ට ඉල්ලමක්

oil of dermae cream

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සේවකයන්ට නත්තල් ප්‍රසාද දීමනා  ලබාදීම සඳහා රුපියල් කෝටි හැටක් පමණ මුදලක් ලබා ගැනීමට ඉදිරි සතියේ සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන බව  ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. සෑම මසකම සේවක අතිකාල දීමනා සඳහා පමණක් රුපියල් කෝටි විසි පහක් පමණ වැය කරන බවද සංස්ථාව අධික වශයෙන් පාඩු ලබද්දී මෙවැනි විශාල මුදලක් ප්‍රසාද දීමනා ලෙස ගෙවීම ගැටලුවක් බවද සංස්ථා ආරංචි මාර්ග තවදුරටත් සඳහන් කළේය.   oil of dermae cream,oil of dermae,oil mart near me,oil cooker,oil london,oil paper price in sri lanka,oil pastel,oil mills in sri lanka,oil free…

Read More