නිරෝධාන නිති නොතකා වෙළෙන්දන් ව්‍යාපාර කරයි

Quarantine

හැටන් නගරයේ සමහර වෙළද ව්‍යාපාරිකයන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් මෙන්ම නිරෝධාන නිති නොතකා තම ව්‍යාපාර කටයුතු පිලිබදව කටයුතු කිරිමත් සමග හැටන් නගරයේ කොවිඩ් 19 වසංගතය වර්ධනය විමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත. හැටන් ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 15 දෙනකු පමන හදුනා ගැනිමත් සමග හැටන් මුලස්ථාන පොලිසියේ නිලධාරින් මෙන්ම හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින්ද වරින් වර සමාජ දුරස්ථබාවය තබා ගැනිමත් මුඛ ආවරණ පැලදිම පිලිබදවත් කොතෙක් දැනුවත් කලද නගරයේ සමහර වෙලදුන් තම මඩිය තර ගැනිමේ අරමුණ මත සමාජ සුරස්ථබාවය තබ දොයිතුවකට මායිම් නොකර වෙලද කටයුතු කරන ආකාරයක් 13වන දිනද දැක ගැනිමට හැකි විය. දිපවාලි උත්සව සමය…

Read More