තෙවන එන්නත් මාත්‍රාවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය

who

සිනොවැක් සහ සයිනොෆාම් එන්නත් ලබාදුන් අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා තෙවන එන්නත් මාත්‍රාවත් ලබාදිය යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කොවිඩ් -19 ප්‍රතිශක්තීරණය පිළිබඳ විශේෂඥ කණ්ඩායමේ උපදේශක රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව අතිරේක මාත්‍රාව ලෙස අදාළ එන්නත් වර්ගයේම තවත් මාත්‍රාවක් ලබාදීම සුදුසු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙති. තෙවන මාත්‍රාව ලෙස වෙනත් එන්නත් වර්ගයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්ද සලකාබැලිය හැකි බව එම සංවිධානය සඳහන් කර තිබේ. මේ අතර කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයින්ට තෙවන මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය නොවන බවද…

Read More