අධික වැසි සමඟ කළුතරට නාය යෑමේ අවදානමක්!

kaluthara

දින දෙකක් තිස්සේ ඇදහැලෙන ධාරානිපාත  වර්ෂාවත්  සමග කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග   රැසක  ජලයෙන්  යටව  ප්‍රදේශයේ  කීපක නායයෑමේ අවදානම්   අනතුරු  ඇඟවීම්  නිකුත්  කර තිබේ. පසු ගිය දෙදින පුරා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවත්  සමග  දිස්ත්‍රික්කයේ  ගංගා රැසක් පිටාර මට්ටමකට පැමිණ  අද (06) දහවල් වන විටත් මාර්ග කිහිපයක   ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී තිබිණ. කුකුළේ ගඟ බලාගාරයේ වාන් දොරටු දෙකක් අද  (06) විවෘත කිරිමත් සමග තත්පරයට  ඝන මීටර්  130 ක ජල ධාරිතාවයක් පිටකරන නිසා  පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීමේ අවදානමක් ඇතැයි බුලත්සිංහල  ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලය  කියයි. බුලත්සිංහල , පරගොඩ ,අගලවත්ත  කුඩලිගම, ඇතුළු  මාර්ග රැසක්   අද (06)…

Read More