පාසල් ආරම්භ කරන දිනය පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්

පාසල් ආරම්භ කරන දිනය පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා ජනාධිපති ජනාධිපති ලේකම් කාර්යලයේ අද දිනයේදී සාකච්ඡාවක් සිදු වන බවත් ඒ අනුව ඉදිරි තීරණ ගන්නා බවත් කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා අද (18) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. අද වන විට කොවිඩ් ව්‍යසනය සමග දරුවන් විශාල අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බවත් රජය ඒ සඳහා මැදිහත් වී සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා අසන ලද වාචික ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

Read More