සුරා මිල ඉහළ දැමීම ගැන වාර්තාවක් කැඳවයි

arrack1

දේශීය පුවත් සුරාබදු අවසරයකින් තොරව සුරා මිල ඉහළ දැමිම ගැන වාර්තාවක් කැඳවයි දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරයකින් තොරව මත්පැන් මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් වහාම වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් එම්. ජේ. ගුණසිරි මහතා මත්පැන් නිෂ්පාදිත සමාගම්වලට දැනුම් දී ඇත. මත්පැන් නිපදවන අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළයෑම හේතුවෙන් මත්පැන් මිල විවිධ ගණන්වලින් ඉහළ දමන්නට එම සමාගම් කටයුතු කර ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවත් ඔහු පැවසීය. එසේ වැඩිකර ඇත්නම් එයට එරෙහිව පියවර ගැනීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට නීතිමය ප්‍රතිපාදන නැතැයිද ඒ මහතා කීය. මින් ඉදිරියට රජයේ අනුමැතියකින් තොරව මත්පැන් මිල ඉහළ දමනවා නම් ඒ පිළිබඳව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත්…

Read More