රුපියල් 2000 ට කොටගල උද්ඝෝෂණයක්

kotagala

නිරෝධාන ඇදිරි නිතිය හමුවේ රජය මගින් ලබා දෙන බව පැවසු රුපියල් 2000 මුදල නිසි ලෙස ලබා නොදෙන බව පවසමින් ප්‍රොටෙක්ට් සංගමයේ සමාජික සමාජිකාවන්  පිරිසක් කොටගල ඩ්‍රේටන් වතුයායේදි නිහඩ උද්ඝෝෂණයක්  පවත්වන ලදි. රජය මගින් දින 10ක නිරෝධාන ඇදිරි නිතිය පනවන විට අදායම අහිමිවන අයට රුපියල් 2000 බැගින් ලබා දෙන බව පැවසුවද එම මුදල් තමන්ට නිසි ලෙස නොලැබෙන බව ඔවුන් චෝදනා කරති. මෙම තත්වයන් පිලිබදව ප්‍රොටෙක්ට් සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් කල්ප මධුරංග මහතා අදහස් දක්වමින් පවසන ලද්දේ මෙම ආධාර මුදල් ලබා ගැනිමට යාමේදි සමහර ග්‍රාම නිලධාරින් විවිධ කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරමින් එම මුදල් ලබා…

Read More