එළවලු මිලත් සීග්‍රයෙන් ඉහළට – ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට

elawalu-thoga

එලවලු මිල දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග මෙම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත‍. මේ වන විට බෝංචි ක්‍රිලෝවක මිල රුපියල් 360ත් 360ත් අතර මිලකට අලෙවි කරන අතර වම්බටු ක්‍රිලෝව රුපියල් 260ත් 300ත්, කැරට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 240ත් 250ත් ලික්ස් බිට් ක්‍රිලෝව 20ත් 240ත් මාලු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 360ත් 380ත් දෙහි ක්‍රිලෝව රුපියල් 700ත් 800ත් අතර මිලකට අලෙවි වනු ඇත. මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන  ජනතාව පවසනුයේ එලවලු මිල මෙසේ සිග්‍ර ලෙස ඉහල යාමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්. එලවලු මිල මෙසේ ඉහල යාම් පිලිබදව කරන විමසිම්වලදි නගරයේ එලවලු වෙලදුන්…

Read More