අතරමං වු ඇත් පැටියාට වනජිවි පිහිට වෙයි

eliphent baby

මව් ඇතින්නගෙන් හා රංචුවෙන් අතරමංවූ බවට සැකකරනා ඇත් පැටවෙකු කැකිරාව කීරියගස්වැව ප්‍රදේශයේ තනිව සැරිසරන බවට ප්‍රදේශවාසින් විසින් මොරගොඩ හා රිටිගල වනජීවි කර්යාලයට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඇත් පැටවා අල්ලා ප්‍රතිකාර ලබදීමට අනුරාධපුර පණ්ඩුලගම වන ජීවි කාර් යාලයේ  නිලධාරින් ඊයේ  (29) කටයුතු කළහ. ලැබුණු තොරතුරු වලට අනුව ඇත් පැටියා පිළිබඳ සොයා බැලු රිටිගල හා මොරගොඩ වනජීවි නිලධාරීන්ට නිරික්ෂනය වී තිබුනේ ඇත් පැටියා රංචුවෙන් අතරමන්ව හෝ මව් ඇතින්න මිය ගොස් සිටිම හේතුවෙන් තනිව අනාරක්ෂිතව සැරිසරන බවයි. ඒ අනුව වනජීවි නිලධාරීන් විසින් වයස අවුරුදු තුනක් හා උස අඩි තුනක් පමණ වන ඇත් පැටව අල්ලාගෙන…

Read More