කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබදව ලෝක බැංකුවෙන් පැසසුම්

වර්තමානයේ මුළු ලෝකයම මුහුණ දී තිබෙන කෝවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඔවුන්ගේ සුබසාධනය සඳහා ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත චියෝ කන්ඩා (Chiyo Kanda) මහත්මිය සිය ප්‍රශංසාව පළකරයි. එසේම ඉදිරියේදී ඇතිවන තත්ත්වයන් හමුවේ වුවද මතු වන අර්බුදයන්ට මුහුණ දී ඒවාට විසඳුම් දී රටේ ආර්ථිකය පවත්වා ගෙන යෑමට ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිය ඇතැයි තමන් ව්ශ්වාස කරන බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක බැංකු නිත්‍ය නියෝජිතවරිය ප්‍රකාශ කළේ, පසුගිය දා කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදීය. කම්කරු අමාත්‍යංශයේ පැවති මෙම සාකච්ඡාවට ලෝක…

Read More