අභ්‍යවකාශයේ වැඩිම දින ගණනක් ගත කළ කාන්තාව සාර්ථකව යළි පෘථිවියට

පසුගිය වසරේ මාර්තු මස 14 වනදා අභ්‍යවකාශ ගත වූ ක්‍රිස්ටිනා කෝ අභ්‍යවකාශයේ වැඩිම දින ගණනක් ගත කළ කාන්තාව ලෙස සාර්ථකව යළි පෘථිවියට ළගා වුණා.

ක්‍රිස්ටිනා කෝ නමැති මෙම ගගනගාමී කාන්තාව දින 328ක් අභ්‍යවකාශයේ ගත කළා. මීට පෙර පුද්ගලයෙකු අභ්‍යවකාශයේ රැදී සිට ඇත්තේ දින 289ක් පමණයි.

මෙය කාන්තාවන් ලැබූ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් බවයි ඇය කියා සිටියි.

Related posts