ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ කප් සිටුවීම ජුලි මස 20

මෙවර ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ කප් සිටුවීම ජුලි මස 20 වනදාට යෙදී තිබෙනවා.

එදින සිට ජුලි මස 24 වනදා දක්වා පුරා දින 05ක් සිව්මහා දේවල කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඇතුළු පෙරහැර පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ජුලි මස 25 වනදා සිට ජුලි මස 29 වනදා දක්වා කුඹල් පෙරහර වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිත බවයි දියවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා පැවසුවේ.

පළමු රන්දෝලි පෙරහැර වීදි සංචාරය කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ ජුලි මස 30 වනදායි.

Related posts