කතරගම පාගමන

කතරගම වාර්ෂික ඇසල උත්සවය සදහා වතුකරයේ සිට පාගමනින් කතරගම බලා ගමන් ගන්නා දෙවන කාණ්ඩායම මස්කෙළිය ප්‍රදේශයේ සිට සිය ගමන ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

පනස් දෙනකුගෙන් පමන සමන්විත තම පිරිස කණ්ඩායම් දෙකකට බේදි මෙසේ කතරගම ඇසල උත්සවයේ කප් සිටුවිමේ අවස්ථාවට එක්විම සදහා මෙසේ ගමන් ආරම්භ කරන බව එම කණ්ඩායමේ පුද්ගලයකු පවසන ලදි.

තම කණ්ඩායම කතරගම ඇසල පෙරහැර නිම වන තෙක් කතරගම රැදි සිටිමින් කතරගම පුජා භුමිය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ කටයුතු සදහා එක්වන බවත් තම කණ්ඩායම දිනකට ක්‍රිලෝ මිටර් 25ක් 30ක් අතර දුර ප්‍රමානයක් පාගමනින් කතරගම පුජා භුමිය දක්වා ගමන් කිරිමට අපේක්ෂා කරන බවත් තම කණ්ඩායම මෙවර පාගමනින් කතරගම දක්වා ගමන් කරනුයේ 12වන වතාවට බවද එම පුද්ගලයා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts