කාණු පද්ධතියට අප්‍රද්‍රව්‍ය යෙමු කිරිම මඟින් දැඩි දුගදක්

හැටන් මල්ලි අප්පුව ප්‍රදේශයේ කාණු පද්ධතිය සදහා එම ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් විසින් විවිධ අප්‍රද්‍රව්‍ය යෙමු කිරිම හා එම කාණු පද්ධති නිසි ලෙස සුද්ද පවිත්‍ර නොකිරිම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශය තුල දැඩි දුගදක් හමමින් පවතින අතර මැසි මදුරු උවදුරද ඉහල ගොස් ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ පිරිසක් පවසනුයේ මෙම කාණු පද්දතියට එම ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් විවිධ අප්‍ර ද්‍රව්‍ය යොමු කිරිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත්ය.

මෙම තත්ත්වයන් හේතුවෙන් එම කාණු පද්දතියෙන් දැඩි දුගදක් හමන බවත් මෙම කාණු අපවිත්‍ර විම හේතුවෙන් මැසි මදුරු උවදුරද ඉහල යාමෙන් තම සෞඛ්‍යන්ට විවිධ තර්ජන එල්ලවිමේ අවදානමක් පවතින බවත්ය.

මේ පිලිබදව අදාල බලධාරින්ගේ අවදානය යොමු කල යුතු බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts