ගුරුවරුන් අමතර පංති සදහා පැමිණෙන ලෙසට සිසුන්ට බල කිරිමෙන් දෙමාපියන් දුෂ්කරතාවයන්ට

සමහර විදුහල්වල පහ ශ්‍රේණිය සදහා ඉගැන්විම් සිදු කරන සමහර ගුරුවරුන් විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව අමතර පංති සදහා පැමිණෙන ලෙසට සිසුන්ට බල කිරිමත් සමග එම සිසුන් හා එම සිසුන්ගේ දෙමාපියන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත‍.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන දෙමාපියන් පිරිසක් පවසනුයේ විදුහල්වල ඉගැන්විම් කරන සමහර ගුරුවරුන් පාසල් වෙලාවෙන් පසුව හා සති අන්ත දිනවලදි අමතර ශිෂ්‍යත්ව පංති පවත්වන බවත් එම පංති සදහා තම දරුවන්ට සහාභාගිවන ලෙසට බල කිරිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙකි සමහර ගුරුවරුන් අමතර ශීෂ්‍යත්ව පංති සදහා මසකට රුපියල් දහසක් එක්දහස් පන් සියයක් වශයෙන් අයකරන බවත් එම තත්වයන් මත තමන් මේ වන විට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

එම පංති සදහා තම දරුවන් සහාභාගි නොවන්නේ නම් එකි සමහර ගුරුවරුන් විදුහලේ පංතිය තුලදි තම දරුවන්ට නොයෙකුත් කෙනහිලි කම් කිරිම් සිදු කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් මෙන්ම තම දරුවන්ද මේ වන විට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම දෙමාපියන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts