හැටන් කතරගම හිංදු දේවාලයේ වාර්ෂික තේරු උත්සවය පෙබරවාරි මස 04 හා 05වන දිනවල පැවැත්විමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු එම දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක ශ්‍රි බාලසුබ්‍රමණියම් සර්මා පුජකතුමන් පවසන ලද්දේ ශ්‍රි ලංකාවේ 75වන නිදහස් දිනය නිමිති කර ගෙන රටට ජනතාවට සෙත් පතා මෙම තේරු උත්සවය 04 හා 05වන දිනවල පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව පෙබරවාරි 04වන දින හැටන් විල්ෆ්‍රඩ් පුර ශ්‍රි පත්තිනි දේවාලයෙන් පෙරවරු 10.00ට ආරම්භ වන පටසළු සමග කිරිකල පෙරහැර හැටන් නගරය ඔස්සේ කතරගම දේවාලයට පැමින එම කිරිවලින් කතරගම දෙවිදුන් දෝවනය කිරිම සිදු කරන බවත්ය.

05වන දින පෙරවරු 10.00ට කතරගම දෙවිදුන්ගේ පිලිරුව රැගත් තේරු පෙරහැර මංගල නාද සහිතව කතරගම දේවාලයෙන් පිටත්ව හැටන් ප්‍රධාන විදිය, හැටන් මල්ලිඅප්පුව, ප්‍රදේශවල විදි සංචාරය කර නැවත දේවාලයට ගෙවදින බවද ශ්‍රි බාලසුබ්‍රමණියම් සර්මා පුජකතුමන් වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Similar Posts