දිවයින පුරා වගා කටයුතු සාර්ථකව

දිවයින පුරා වගා කටයුතු සාර්ථකව සිදු කෙරෙමින් පවතින බව ගොවිජන සංවිධාන සදහන් කරයි.

සෞභාග්‍යා ගෙවතු වගා වැඩසටහන දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. ඊට සමගාමිව සෙසු වගා කටයුතු සඳහා ද ගොවි ජනතාව යොමු වී සිටියි.

වස විෂෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ජනතාවට තම දෛනික අවශ්‍යතාවට සරිලන එළවළු හා පළතුරු ගෙවත්ත තුළින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් සෞභාග්‍යා ගෙවතු වගා වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණි. ඊට ජනතාවගෙන් හිමි වී ඇත්තේ ඉහළ ප්‍රතිචාරයකි.

වසර 15 කට පසු මහනුවර හාරිස්පත්තුව ඇඹුල්පුරේ  පුරන්කුඹුරුයාය අස්වැද්දීම සිදුකරන ලදි.

ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශ වල අක්කර හත්දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක වී වගා කටයුතු ආරම්භ කරඇති බව සදහන්.

ඇඹිලිපිටියේ  කුඹුරු වගාවෙන් ගොවි පවුල් පන්දහසකට අධික සංඛ්‍යාවකට සෙත සැලසී ඇති බව ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධාන පවසනවා. අක්කරයකින් බුසල් 120 ක වී අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම අපේක්‍ෂාවයි.

දේශීය අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා වාර්ෂිකව අතිරේක ආහාර බෝග ආනයනය කිරීමට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම සැලකූවිට සාර්ථකව දේශීයව වගා කළ හැකි බෝග හැකි තරම් වගා කිරීම තුලින් ආනයනය සීමා කිරීම හා දැරීමට සිදුවන විශාල පිරිවැය කෘෂිකර්මාන්තය නැංවීමට යොදා ගැනීමට හැකිවන අතර එය රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට පිටිවහලක් වේ.

Related posts