දුම්රිය රියදුරුගේ හපන්කමින් ගැටීමට තිබූ දුම්රිය 99න් බේරෙයි

train

මගී ප්‍රවාහන දුම්රියක් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් මුහුණට මුහුණ ගැටි රාත්‍රීයේ සිදුවීමට ගිය අනතුරක් මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය රියදුරුගේ දැඩි අවධානය හේතුවෙන් වළක්වා ගැනීමට හැකි වී තිබුණි.

නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේදී එම සිද්ධිය සිදුවිය.

පළවෙනි වේදිකාවේ මගි ප්‍රවාහන සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය මැදිරි කිහිපයක් නතරකර ඇති බව මහනුවර සිට නාවලපිටිය දක්වා ධාවනය වු 1185 දුම්රියේ ප්‍රධාන රියදුරු ඒ.ජී. නිව්ටන් මහතා දැක තිබේ.

වහා ක්‍රියාත්මක රියදුරු දුම්රිය නතරකර ගැනීමට දුම්රිය තිරිංග පණ ගන්වා ඇති අතර, ධාවනය වෙමින් තිබු දුම්රිය එම වේදිකාවේම නතරකර තිබු අනෙක් දුම්රිය මැදිරිවලට මීටර් 50ක් පමණ ආසන්න වෙද්දී නතරකර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

මෙම සිද්ධිය ඇතිවන අවස්ථාවේ දුම්රියන් දෙකෙහිම මගීන් සිට තිබේ.

නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ සහ රාජකාරියේ යෙදීසිටි සංඥාකරුගේ වැඩ තාවකාලිකව තහනම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ බව නාවලපිටිය දුම්රිය ප්‍රවාහන අධිකාරී කේ.පී.එම්.එස්. ලයනල්සිංහ මහතා පැවසිය.

 

Related posts