පරිසරය වනසන හෝටල්

ඇසෙන හා කියැවෙන කතා අනුව සංචාරක කර්මාන්තයද ප්‍රශ්න පිරුණු ක්ෂේත්‍රයකි. ඒ ප්‍රශ්න සේම ඒවාට කළයුතු පිළියම්ද මැනවින් දන්නෝ එහි නියුත්තෝය. නිල්මින් නානායක්කාර මහතා වසර 40 කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ එහි නියුතු වන්නෙකි. එන්. කාර් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඞ් ටුවර්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා වන ඒ මහතා අවුරුදු 39 ක් තිස්සේ විදෙස් සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වන අතර මෙරට සංචාරකයන් විදෙස් රටවලට යවයි.

සංචාරක අමාත්‍යංශයේ හිටපු උපදේශකයකු සේම සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ද වන ඒ මහතා සංචාරක කර්මාන්තයේ පවතින ප්‍රශ්න සහ ඒවාට කළයුතු පිළියම් මෙසේ ගෙනහැර දක්වයි.

ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය අද සිටින තැනින් ගොඩගැනීම කළ නොහැකි දෙයක් නොවේ. ඒ සඳහා විශ්වකර්මයන් අවශ්‍ය වන්නේද නැත. විදේශික උපදේශකයන් පසුපස වන්දනාවේ යායුතු ද නොවේ. සංචාරක කර්මාන්තය තැබිය යුතු තැන හා එය කළ හැකි ක්‍රමය මැනවින් දන්නා මේ ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 35 ක් 40 ක් පමණ දිගු කාලයක සිට අත්දැකීම් ලබන පරිණත පුද්ගලයෝ ලංකාවේ එමට සිටිති. ඒ පුද්ගලයන් එකතු කරගෙන සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අප යා යුත්තේ කොතැනටදැයි ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කර දිගුකාලීන සැලැස්මක් සකස් කළ හැකිය.

Related posts