ඩෙන්මාර්කයේ බටහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති වර්ෂ 120 ක් පමණ ඉපැරණි ප්‍රදීපාගාරයක් සාගරයට කඩා වැටීමේ අවදානමක් පැවතීම හේතුවෙන් එය ඉදිකර තිබූ ස්ථානයේ සිට මීටර් 70 ක් පමණ පසුපසට ගෙනගොස් තිබේ.

මෙම ප්‍රදීපාගාරය මීටර් 25ක් උසකින්  සහ ටොන් 720ක් බරය. ප්‍රදීපාගාරයවෙරළ ඛාදනය හේතුවෙන් සාගරයට කඩාවැටීමේ අවදානමක් මතුවී තිබුණි.ඒහෙයින් මෙම ප්‍රදීපාගාරය රැකගැනීම සඳහා එය මීටර් 70ක් පමණ පසුපසට ගැනීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබුණි.

ප්‍රදීපාගාරය චලනය කිරීමේදී හයිඩ්‍රොලික් ක්‍රමාංකනය කිරීමට අවශ්‍ය බැවින් පැයට මීටර් දෙක නොඉක්මවූ වේගයකින් රේල් පීලී යොදා ගනිමින්  ප්‍රදීපාගාරය ගොඩබිමට ගෙන ගොස් තිබේ. .

සංචාරකයන් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය ස්ථානයක් වු මෙය නැරඹිමට වාර්ෂිකව සංචාරකයන් දෙලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ පැමිණෙන බව විදේස් මාධ්‍ය පවසයි. ප්‍රදීපාගාරය ගොඩබිමට ගෙන නොගියේනම් 2023 වර්ෂය වන විට එය සාගරයට කඩාවැටෙනු ඇති බවද බලධාරීන් මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණි.

එම අවස්ථාව දැකබලා ගැනීමට මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් වෙරළ තීරයට රැස්ව සිටියේය.

Similar Posts