පිහියක් පෙන්වා උඩුකය නිරුවත් කර රන් මාලයත් පැහැර ගනියි

පුද්ගලයකු ඇතිමලේ කොටියාගල කැකුලාන ප්‍රදේශයේ නිවසක සිටි කාන්තාවකට පිහියක් පෙන්වා මරණීය තර්ජනය කොට ගෙල බැඳි රන් මාලය පැහැරගෙන ඇයගේ උඩුකය නිරුවත් කොට ජංගම දුරකතනයකින් රූගත කිරීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව ඇතිමලේ පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

නාඳුනන අයකු නිවසට ඇතුළු වී පිහියක් නළලට තබා මරණ බවට තර්ජනය කොට ගෙල බැඳි රන් මාලය ගලවාගෙන පසුව ජංගම දුරකතනයකින් නිරුවත් උඩුකය ඡායාරූප ගෙන සිද්ධිය කිසිවකුට හෝ පොලිසියට කියා තිබුණොත් නිරුවත් ඡායාරූප ෆේස්බුක් එකට දමන බවට පවසා පිටව ගොස් ඇතැයි පැවැසේ.

 

Related posts