කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පැලවත්ත බටහිර කුම්මැද්ද – නැදුන් වත්ත ගම්මාන  පැලවත්ත ගඟෙන්  වෙන්කෙරෙන  කුමිමැද්ද  කිතුල් පටි පාලම වෙනුවට ස්ථිර පාලමක් නැදුන් වත්ත, කුමිමැද්ද ගමිවැසියන්ගේ සිහිනය විය.

වළල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට,බස්නාහිර පලාත් සභාවට ප්‍රදේශයේ ජනතා මනාප රැගෙන ගිය ජනතා නියෝජිතයින්ට කොතෙකුත් කීවත් සියල්ල ගඟේ ගියා.,යැයි නැදුන් වත්තේ ඡිනදාස කුමාරගේ මහතා කීවෙිය. තේ දලු ටික ගෙනයන්න තවමත් වාහනයක් එන්න බැහැ.

අපි ඉල්ලන්නෙ වාහනයක් යන්න පුළුවන් පාලමක් හදල දෙන්න යැයි ඔහු කීවෙිය.ලෙඩක් දුකක් හැදුනම පැලවත්ත – වලල්ලාවිට පාරට යනතුරු වාහනයක් යන්න බෑ.

රටෙි මොන තරම් සංවර්ධනය වුනත්  තේ දලු කඩන , රබර් කිරිකපන ,  අපේ නිෂ්පාදන පැලවත්ත – වළල්ලාවිට නගරවලට, පිටිගලට ගෙනයන්න  පැලවත්ත ගඟ හරහා කුම්මැද්දට පාලමක් හදල දෙන්න කියල ඉල්ලුවත් ඒක ඉටු කළේ මෙදා ⁣ඡන්දෙට කලින් ජයන්ත සමරවිර මහතා පමණක් යැයි”, කුමාරගේ මහතා කීවෙිය.

කුම්මැද්ද පාලමෙි කොටසක කොන්ක්‍රීට් කණුය, වම් ඉවුරේ කිතුල් පටිය. යතුරු පැදියක් , පා පැදියක්  ගමන් කලේද මරුවාට අත වනමින්ය.නැදුන් වත්ත ,කුම්මැද්ද ඇතුළු ගම්මාන කීපයක පවුල් දෙසියක පමණ ජනතාවක් දුටු කුම්මැද්දේ මර උගුලක් වූ දිරා ,අබලන් කිතුල් පටි පාලම වෙනුවට ස්ථිර පාලමි සිහින රැසක් මෙි වන විට ගගේ ගසාගන ගොසිනි.

නාලක සම්පත් ගමගේ මහතා
—————————–——————-
කුම්මැද්ද කිතුල්පටි පාලමෙි අවදානම් ගමන ගැන හිටපු පරිසර රාජ්‍ය අරමති ජයන්ත සමරවීර මහතාව දැනුවත්කළා. පසුගිය මැතිවරණ කාලෙ ජයන්ත සමරවිර මහතා ඇවිත් ජනතාව ගමන්කරන මාරක අනතුර සියැසින් දැක්කා.

ස්ථිර පාලමක් හදන තෙක් ත්‍රී රෝද රථයක්, යතුරුපැදියක් ගමන් කළහැකි ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පාලමක් හදල දීල තියෙනවා.

මෙි සඳහා මුදලක් වැය වෙලත් නැහැ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පාලමි සංවර්ධනයේදි ගලවා ඉවත් කරන පාලමි වල යකඩ ග්‍රේඩර් යොදාගන තියෙනවා.නව රජය බලයට පත්වු වහාම මුදල් වෙන්කර මෙම ස්ථානයට  ස්ථිඑ විශාල පාලමක් තනා දීමට ජයන්ත සමරවී මහතා දැනටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුවත් කර තිබෙනවා., යැයි නාලක සම්පත් ගමගේ මහතා කීවෙිය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ  දේශපාලකයින් මෙවර මැතිවරණයේදී සංවර්ධන කටයුතු රැසකට පොරොන්දු ලබාදුන්නත් ඡන්දයට පෙර ඡන්ද පොරොන්දුවක් ඉටුවු ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බවට පත්ව තිබෙි.

Similar Posts