ලොව සියලු දෙනා රස විදින හරි හම්බකරන සමාජ මාධ්‍යයක් වන You Tube හි ආරම්භය සිදුවන්නේ 2005.02.14 දිනයි.

අපි හැමෝම දන්නේ පෙබරවාරි 14 පෙම්වතුන්ගේ දිනය ලෙසයි.

 

Similar Posts