තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියුණුවේ පිහිටි ලද මෙම තාක්ෂණය දරුණු ගණයේ අපරාධ නීතියේ රැහැනට කොටුකර ගැනීමට පවා උපකාරී වන දුරකතන සංවාද පටිගත කරගැනීම සදහා උපකාරී වන්නාවූ ජංගම දුරකතන යෙදුම් (App) තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස රජයට සිදුකරන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස ඉතා කනගාටුවට පත්වෙමු. 

විශේෂයෙන්ම සමාජයේ උගත් බුද්ධිමත් පිරිස් ලෙස පෙනී සිටින යම් කණ්ඩායම් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අවබොධයකින් තොරව සිදුකරන ප්‍රකාශ හේතුවෙන් එම පිරිස් අනුගමනය කරන ජනතාව තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සම්බන්ධයෙන් වැරදි අවබෝධයක් සහ මිත්‍යා සහගත චිත්‍රයක් තම මනසේ නිර්මාණය කර ගැනීමේ භයානක තත්වයක් පවතී.

පෞද්ගලික දුරකතන ඇමතුම් පටිගත කිරීම මොනයම් හෝ ක්‍රමයකින්වත් තහනම් කල නොහැකි බව අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙන අතර ජනතාව අනිසි ලෙස බියවැද්දවීම් සිදුනොකරන ලෙසට සියලුම ජනමාධ්‍ය ආයතන වලින් ඉල්ලා සිටිමු.

 

Similar Posts