බගවන්තලාව කර්කස්වෝල්ඩ් වතුයායේ නිවාස සංකිර්නය සදහා පානිය ජලය ලබා දිමේ අරමුණ මත නව ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරිමට හැටන් සතුටු නිවස පදනම මගින් පියවර ගෙන ඇත.

එම නිවාස සංකීර්නය සදහා නිසි ලෙස ජල පහසුකම් නොමැති විමත් සමග විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති  ජනතාව විසින් කරන ලද ඉල්ලිමක් මත මෙම ජල යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන හැටන් සතුටු පවුල පදනමේ අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය එස්. පෙරුමාර් රවින්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ බගවන්තලාව කර්කස්වෝල්ඩ් වතුයායේ නිවාස සංකීර්නයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ජල පහසුකම් නිසි ලෙස නොමැති විමත් සමග එම ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

එම තත්වයන් මත එම ජනතාවගේ ඉල්ලිම මත එම නිවාස සංකීර්නය සදහා රුපියල් ලක්ෂ 25ක පමන වියදමින් නව ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරිමට මුල් ගල් තැබු බවත් එම නව ජල යෝජනා ක්‍රමය මාස දෙකක් තුල නිම කිරිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts