බාලදක්ෂ සතියට සමගාමීව රිච්මන්ඩ්  සිසු දරුවෝ රුක් රෝපණය කරති!

2022 බාලදක්ෂ සතියට සමගාමීව ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීයේ,මාධ්‍ය අංශය,ආගමික කලා සංස්කෘතික අංශය හා පරිසර අංශය එක්ව,බාලදක්ෂ සමූහය විසින් බෝධි පූජාවක් හා ධර්ම දේශනාවක් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.පූජ්‍ය යක්කලමුල්ලේ සුගුණ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ධර්ම දේශනාව සිදු කරන ලදි.

මෙයට අමතරව,බාලදක්ෂ 2022 පරිසර සංරක්ෂණ දිනය නිමිත්තෙන් ගා/රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහය විසින් විද්‍යාලයීය ඔසු උයන පිරිසිදු කිරීම සහ ඔසු පැළ සිටුවීම සඳහා ශ්‍රමදානයක් විද්‍යාලයීය ඔසු උයනේදී පවත්වන පවත්වනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට,විද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය විදුහල්පති පියසිරි කුමාරගේ,බාලදක්ෂ ආචාර්ය මෙත්තානන්ද අරඹෙවෙල යන මහත්වරුන් සහ බාලදක්ෂයන් රැසක් මේ සඳහා සහභාගි වූහ.

සටහන හා ඡායාරූප නිමල් අල්ගෙවත්ත

Related posts