රටට හා ජනතාවට සෙත් පතමින් කිරි කල පෙරහැරක්

ශ්‍රිලංකාවේ 75වන නිදහස් දිනයට සමගාමිව රජයට  රටට හා ජනතාවට සෙත් පතමින් හැටන් කතරගම දේවාලයේ කිරි කල පෙරහැර හැටන් නගරයේ විථි සංචාරය කරන ලදි.

හැටන් විල්ෆ්‍රඩ් පුර ශ්‍රි පත්තිනි දේවාලයෙන් ගමන් ආරම්භ කල මෙම කිරි කල පෙරහැර හැටන් සාත්තු නිවාස පාර නගරයේ පැති විදිය ප්‍රධාන විදිය ඔස්සේ ගමන් කර කතරගම දේවාලයට පිවිස ‍පෙරහැරින් රැගෙන එන ලද කිරිවලින් එම දේවාලයේ දේව ප්‍රථිමා දෝවනය කිරිම සිදු කරන ලදි.

මෙම කිරි කල පෙරහැර ගැන අදහස් දැක්වු එම දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක බාලසුබ්‍රමණියම් සර්මා පුජකතුමන් පවසන ලද්දේ පවතින රජයට හා රටට මෙන්ම ජනතාවට සෙත් පතමින් මෙවර නිදහස් දිනයට සමගාමිව මෙම දේවාලයේ තේරු උත්වසවය පැවැත්විමට පියවර ගත් බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts