මේ වතුකර සමාජය වෙනස් කිරිමට නම් වතුකරයේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවිමට පියවර ගත යුතුයි මේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවිමේ පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරන්නේ මෙම පෙර පාසල් ගුරුවරියන් එත් මේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් මේ වන තෙක් නිසි ඇගයිමකට ලක් වෙලා නැහැ එය කනගාටුවට කරුනක්.

ප්‍රිඩෝ ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මයිකල් ජෝකිම් මහතා මේ බව පවසන ලද්දේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන්ගේ හමුවක් අමතමිනි.
මෙම හමුව හැටන් ප්‍රින්ස් උත්සව ශාලාවේදි පැවති අතර එහිදි වැඩි දුරටත් කතා කල මයිකල් ජෝකිම් මහතා මෙයට වසර 30කට පමන පෙරදියි ප්‍රිඩෝ ආයතනය වතුකරයේ පෙර පාසල් ආරම්භ කිරිමට පියවර ගත්තේ එවිට සමහර අය අහපු දෙයක් තමයි වතුකම්කරුවන්ගේ දරුවන් අධ්‍යාපනය හැදැරු විට කවුද ඉදිරියේදි වතුවල දළු කඩන්නේ වැඩ කරන්නේ කියලා.

එදා පෙර පාසල් ආරම්භ කරන විට විවිධ ප්‍රශ්නවලට මුහුන දිමට සිදුවුනා පෙර පාසල්වලට ලමයි එවන්නේ නැතිව හිටියා අපිට ගෙවල් ගානේ යන්න වුනා ලමයි හොයන්න පෙර පාසල පවත්වන්න නිසි තැනක් තිබුනේ නැහැ සමහර වතුවල බාබර් සැලුන්වල පෙර පාසල පවත්වන්න සිදුවුනා උදේට බාබර් සැලුන් එකේ පෙර පාසල පවත්වලා සවස බාබර් සැලුන් එක පවත්වන අවස්ථා තිබුනා.

පසුව අපි සමහර වතුවල ප්‍රිඩෝ ආයතනය මගින් පෙර පාසල් හැදිමටත් පියවර ගත්තා එසේ ක්‍රමයෙන් මේ පෙර පාසල් ක්‍රමය වැඩි දියුනු කිරිමට පියවර ගත්තා මේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් වතුකරයේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවිමට විශාල මෙහෙයක් සිදුකරන පිරිසක් එම නිසා මෙම පෙර පාසල් ගුරුවරියන් ඇගයිමට ලක් කිරිමට පියවර ගත යුතුයි පෙර පාසල තමයි අධ්‍යාපනයේ මුල් අවධිය එම නිසායි මේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සමාජය වෙනස් කිරිමේ පෙරමුන ගෙන කටයුතු කරන බව පැවසුවේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts