මධ්‍යම කදුකරය තුල පවතින දැඩි වියළි කාලගුණික තත්වය මත වතු කරයේ තේ වගාවන් වියළි යාමේ තර්ජනයකට ලක්ව ඇත.

මේ වන වන විට වතු කරයේ ෆෝඩයිස්, ආගරපතන, නොර්වුඩ්, යන ප්‍රදේශවල තේ ගස් වියළි යාමේ තර්ජනයකට ලක්ව ඇති අතර මෙම තත්වයන් මත එම වතුවල තේ ආර්ථිකයටද විවිධ තර්ජන එල්ලවිමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමේදි අදහස් දැක්වු සහාකර වතු අධිකාරිවරුන් දෙදෙනකු පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින දචැඩි වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත තේ ගස් වියළියාමේ තත්වයන් මත තේ වගාවන් විනාශ විමේ තර්ජනයක් පවතින බවත්ය.

මෙම වියළි කාලගුණික තත්වයන් තව දුරටත් පැවතියහෝත් ඒ තුලින් තේ ආර්ථිකයට විවිධ තර්ජනයන් එල්ලවිමේ අවදානමක්  පවතින බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Similar Posts