මැණික්ෆාම් ප්‍රදේශයේ මී පැණි බව කියමින් සීනි හා තේ කහට කලවම් කොට ව්‍යාජ ලෙස සකසා අලෙවි කරමින් තිබූ මී පැණි බෝතල් 34ක් පොලීසිය හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු විසින් පෙරේදා (27) අත්අඩංගුවට ගෙන විනාශ කොට තිබේ.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත පොලීසිය සමඟ අදාළ ස්ථානයට ගොස් පරීක්ෂා කිරීමේදී බෝතලයක් රුපියල් 1500 බැගින් මෙම ව්‍යාජ මී පැණි අලෙවි කරමින් සිටි කුඩා ළමුන් තුන් දෙනකු ද හමු වී තිබේ.

පාසල් යෑමට හා පාසල් උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා මුදල් නැති වීම හේතුවෙන් මේ අන්දමට මී පැණි සකසා අලෙවි කරන බව එම සිසුන් තිදෙනා පැවසීමෙන් අනතුරුව පොලීසිය හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු සිසුන් අත්අඩංගුවට නොගෙන ඔවුන්ට තරයේ අවවාද කොට මී පැණි ලෙස ඔවුන් අලෙවි කළ ව්‍යාජ මී පැණි බෝතල් 34ම සිසුන් ලවා හලා විනාශ කර තිබිණි.

Similar Posts