හැටන් ශ්‍රිපාද ප්‍රාථමික විදුහලේ තුන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන්ගේ සිංහල භාෂාව වර්ධනය කිරිමේ අරමුණ මත එම විදුහලේදි භාෂා කදවුරක් පවත්වන ලදි.
මෙහිදි එම විදුහලේ තුන්වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් කණ්ඩායම් 13කට බේදා වෙන් කර සිංහල භාෂාව පිලිබදව විවිධ වැකි යොදා ඒ මගින් එම සිසු සිසුවින්ගේ භාෂා දැනුම වර්ධනය කිරිම සිදු කරන ලදි.
එම විදුහලේ විදුහල්පති ඉරේෂා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මියගේ උපදෙස් මත එම විදුහලේ අනිකුත් ගුරුවරුන්ගේද සහය මත තුන්වන ශ්‍රේණියේ ගුරු මහත්මියක් වන දුනිෂා චමෝදි සෙල්ලහේවා ගුරුමහත්මිය විසින් මෙම භාෂා කදවුර සංවිධානය කර තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts