ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉන්දියාවට සිංහයින් සිව්දෙනෙක්

ඉන්දියාවේ බුබුනේෂ්වර්හි පිහිටි නන්දකන්නන් සත්ව උද්‍යානය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිංහයින් සිව්දෙනෙක් ලබා ගැනීමට අවසර හිමිව ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

“මේ සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාවක් දින 15 කට පෙර ප්‍රාන්ත රජය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.මේ පිලිබද අපි දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. සත්ව හුවමාරු වැඩසටහනක කොටසක් ලෙස සිංහයන් ගෙන එනු ලබන අතර අප සත්වෝද්‍යානය සිටින ව්‍යාඝ්‍රයින් හෝ විදේශීය පක්ෂින් එම සිංහයන් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වනවා.”

Related posts