අස්වාභාවික ලිංගිකව හැසිරීම වරදක් ද?

ශ්රී ලංකාවේ නීතිය අනූව අස්වාභාවික ලිංගික හැසිරීම් අපරාධමය වරදකි.මෙම වරද පිළිබඳ සමාජය නිසි අයුරුන් නොදැනුවත් වීම මත වැරදි මත සමාජයේ මුල් බැසගෙන ඇත.මේ සම්බන්ධව මදක් විමසා බලමු.
දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ 365 වගන්ති මගින් පහත සදහන් වැරදි හඳුන්වා දී ඇත.
365 =අස්වාභාවික වැරදි
365 A =තැනැත්තන් අතර දැඩි අශිෂ්ට ක්රියා
365 B = බරපතල ලිංගික අපයෝජනය
ඉහත වැරදි අතුරින් 365 වගන්තිය විශ්ලේෂණය කරමින් අපගේ සාකච්ඡාව අරඹමු.365 වගන්තිය පහත ආකරයෙන් වේ.
365.යම් පුරුෂයෙකු,ස්ත්රීයක හෝ සතෙකු සමග ස්වභාවධර්මයට විරුද්ධව ,කැමැත්තෙනම කාමුක සංසර්ගයෙහි යෙදෙන තැනැත්තෙකුට අවුරුදු දහය දක්වා කාලයක දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් සහ දඩයකින් ඔහුට දඬුවම් කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ වරද වයස අවුරුදු දහඅටකට වැඩි තැනැත්තෙකු විසින් වයස අවුරුදු දහසයකට අඩු තැනැත්තෙකු සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන අවස්ථාවක ,අවුරුදු දහයකට නොඅඩු වූ ද අවුරුදු විස්සකට නොඉක්මවන්නා වූද කාලයකට බරපතල වැඩ ඇතිව බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් හා දඩයකින් ඒ තැනැත්තාට දඬුවම් කරනු ලැබිය යුතුය.තවද ඒ වරද සිදු කරන ලද්දේ යම් තැනැත්තෙකු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ තැනැත්තාට සිදු කරන ලද හානි වෙනුවෙන් අධිකරණය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන මුදලක වන්දියක් ඒ තැනැත්තාට ගෙවන ලෙස ද අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය යුතුය.”
මෙම වගන්තියේ අස්වාභාවික වැරදි යනු කුමක්ද යන්න අර්ථනිරූපණය කොට නොමැති හෙයින් ඉන් කුමනාකර වරදක් නිර්මාණය කිරීමට ව්යවස්ථාදායකය අදහස් කළා ද යන්න තේරුම් ගැනීම සදහා දණ්ඩ නීති සංග්රහයේ සදහන් සෙසු ලිංගික වැරදි දෙස බැලිය යුතු වේ.
තැනැත්තන් අතර දැඩි අශිෂ්ට ක්රියා යනුවෙන් හදුන්වන 365 A වගන්තිය මගින් ස්ත්රීන් ස්ත්රීන් අතර සහ පුරුෂයන් පුරුෂයන් අතර සිදු වන සමලිංගික ක්රියාවන් ද 365 B මගින් බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ස්ත්රී දූෂණය (ස්ත්රී දූෂණය ලෙස හඳුන්වන්නේ කාන්තාවගේ වයස 16 ට වැඩි වන විට කැමැත්තට විරුද්ධව හෝ කැමැත්ත නැතිව ද කාන්තාවගේ වයස 16 ට අඩු වන විට කැමැත්ත ඇතුව හෝ නැතුව පුරුෂ ලිංගය ස්ත්රී ලිංගයට ප්රවේශ කොට සංසර්ගයේ යෙදීමයි) සංයුක්ත නොවන නමුත් ලිංගික තෘප්තිය ලබාගැනීම සදහා අනෙක් තැනැත්තාගේ කැමැත්ත නැතුව හෝ අනෙක් තැනැත්තා වයස 16 ට අඩු වන විට කැමැත්ත ඇතුව හෝ නැතුව ලිංගේන්ද්රය හෝ මිනිස් ශරීරයේ වෙනත් යම් කොටසක් හෝ යම් උපකරණයක් හෝ අනෙක් තැනැත්තෙකුගේ ශරීරයේ පිහිටි විවරයක් තුළ හෝ ඒ අනෙක් තැනැත්තාගේ ශරීරයේ යම් කොටසක් පාවිච්චි කිරීමේ ක්රියාවක් ද ආවරණය වේ.
ඉහත 365 A සහ 365 B යන වගන්ති දෙකට අයත් වන වරදක් 365 වගන්තිය තුළිනුත් නිර්මාණය කිරීමට ව්යවස්ථාදායකය අදහස් නොකළ බව ඉතා පැහැදිලි වේ.365 B වගන්තිය මගින් බොහෝ විට නඩු පවරනු ලබන්නේ පුරුෂයෙකු විසින් වයස 16 ට වැඩි අයෙකුගේ කැමැත්තට විරුද්ධව හෝ වයස 16 ට අඩු අයෙකුගේ කැමැත්ත ඇතිව හෝ නැතිව කලවා අතර සංසර්ගය,මුඛ සංසර්ගය,ගුද සංසර්ගය වැනි ක්රියාවන් ය.එහෙයින් මෙවැනි ක්රියා 365 වගන්තියේ සදහන් පුරුෂයෙකු හෝ ස්ත්රියක සමග ස්වභාවධර්මයට විරුද්ධව කරනු ලබන ලිංගික සංසර්ගයන් ලෙස හැදින්විය නොහැකි බවට සිතීම තාර්කික වේ.
365 වගන්තියේ සදහන් ආකාරයට සතෙකු සමග ස්වභාවධර්මයට විරුද්ධව ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම වරදක් වේ.ඉන් අදහස් කරන වරද ඉතා පැහැදිලි වන අතර එම වරද පුරුෂයෙකුට හෝ ගැහැනියකට යන දෙපාර්ශ්වයටම කළ හැකි බව වගන්තිය තුළින් පෙනේ.
නීතීඥ සාරංග වාදසිංහ

Related posts