හැටන් කතරගම හිංදු දේවාලයේ වාර්ෂික ස්කන්ධස්ටි උත්සවයේ සුර අසුර සංග්‍රාමය 18වන දින හැටන් නගරයේදි පවත්වන ලදි.
පසු ගිය 14වන දින සිට එම හිංදු දේවාලයේ වීශේෂ පුද පුජා පැවැත්විමෙන් පසුව 18වන දින මෙම සුර අසුර සංග්‍රාමය හැටන් නගරයේදි පැවැත්විමට පියවර ගත් බව එම හිංදු දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක බාලා සුබ්‍රමණියම් කුරුක්කල් පුජක තුමන් පැවසිය.
19වන දින සවස කතරගම දෙවියන් උදේසා සුභ විවාහ මංගල්‍ය පුජාව පැවැත්විමෙන් පසුව මෙවර වාර්ශීක ස්කන්ධස්ටි උත්සවය නිමාවට පත්වන බවද බාලා සුබ්‍රමණියම් පුජකතුමන් වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts