හින්දු ජනතාව තෛපොංගල් සමරයි

පොංගල් යනු ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවේ සහ පුදුචෙරි හි දෙමළ ජනයා විසින් සමරනු ලබන වැදගත්ම උත්සවයකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන දෙමළ උත්සවයක් ද වේ. මේ හැරුණකොට ලේකයේ තවත් රටවල් ගනනාවක මෙම තෛපොංගල් උත්සවය චාරිත්‍රානුකූලව සමරනු ලැබේ.

දෙමළ සූර්ය දින දර්ශනයට අනුව ජනවාරි මාසය ආරම්භයේ දී තෛපොන්ගල් උත්සවය සමරණු ලබයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි 15 පමණ වේ.

එමෙන්ම ඇති නැති පරතරය මකා දමමින්, දෛනික ජීවිතයට සහායවන හිරු වැනි ස්වභාව ධර්මයේ වස්තූන්ට කලගුණ සැලකීමත්, කෘෂි කර්මාන්තයට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබාදෙන ගවයා වැනි සත්වයෙකුට කලගුණ සැලකීමත් තෛපොන්ගල් උත්සවයේ වැදගත් ලක්ෂණයන් වේ.

මානව හිතවාදී සමාජයක් බිහිකිරීමේලා මෙවන් සම්ප්‍රදායන් සුරැකීමටත්, අනාගත පරපුර මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරමින් ඔවුන්ද මෙවන් චාරිත්‍රවාරිත්‍ර ඉටුකිරීමට පෙළඹවීමටත් ක්‍රියාකිරීම අපගේ යුතුකමක් මෙන්ම වගකීමක්ද වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවාසී දමිළ ජනතාවට සෞභාග්‍යමත් මෙන්ම ප්‍රීතිමත් තෛපොන්ගල් දිනයක් වේවා !

Related posts