ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑත කාලීනව ළමා අපයෝජන සහ ස්ත්‍රී දූෂණ සිදුවීම්වල වර්ධනයක් දක්නට ඇතැයි “ළමා හිංසනයට තිත පදනම” පවසයි.

ඔවුන් පවසන්නේ, 2020 මුල් දින 15 තුළ දිවයිනේ විවිධ පොලිස් කොට්ඨාසවලින් ස්ත්‍රී දූෂණ සිද්ධීන් 142 ක්, බරපතල ලිංගික අපයෝජන සිද්ධීන් 42 ක් සහ ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 54 ක් වාර්තා වී ඇති බවය.

ඉන් සමස්ත ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 5,242ක් සහ ස්ත්‍රී දූෂණ සිද්ධීන් 1,642 ක් දක්වා ඉතාමත් වේගයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව එම පදනම පෙන්වා දෙයි.

2017 අවසානය වන විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර දහයකට වඩා කල් ගත වූ ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 17,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබිණි. මෙම අගය 2018 අවසන් වන විට 20,000 ඉක්මවා ගොස් ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන බව ද එම පදනම පැවසීය.

“වින්දිතයින් හට විනිශ්චයක් පිළිබඳ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොමැතිව අමිහිරි මතකයන්වලින් පීඩාවට පත් වෙමින්, ඉතා අවාසනාවන්ත ජීවිත ගත කිරීමට සිදුව තිබේ,” යනුවෙන් ළමා හිංසනයට තිත පදනම පවසයි.

Similar Posts